Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Bio Aminox 24

Bio Aminox 24

Дополнителни информации

Фирма

Категорија

АМИНОКИСЕЛИНИ ЗА ФОЛИЈАРНА ПРИМЕНА, ФЕРТИРИГАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА НУТРИТИВНИ РАСТВОРИ.
BIO AMINOX 24 ја подобрува апсорпцијата на микро и макро елементи задржани, блокирани и имобилизирани во почвата. Ја подобрува фотосинтетичката активност и ја обезбедува потребната енергија во најважните моменти од вегетативниот развој (ртење, пресадување, стрес, цветање, оформување на плодови, созревање).

Bio Aminox 24

Дополнителни информации

Фирма

Категорија