Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Bio Cuprotex

Bio Cuprotex

Дополнителни информации

Фирма

КОМПЛЕКСНО БАКАРНО ЃУБРИВО ЗА НАЃУБРУВАЊЕ И ФОЛИЈАРНА ПРИМЕНА.
ПОМАГА ПРИ ДЕФИЦИТ НА БАКАР.
Ензимски катализатор
Природен биозаштитник
Органски сертифициран производ

BIO CUPROTEX е коректор на дефицит на бакар комплексен со хептаглуконска киселина (HGA). Бакарот (Cu) делува во растението како катализатор за бројни ензимски реакции, дел е од бројни протеини и е присутен во процесот на фотосинтеза. Со употреба на BIO CUPROTEX се добиваат зајакнати растенија на нутритивно и санитарно ниво.

Bio Cuprotex

Дополнителни информации

Фирма