Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Bio Microtex LQ

Bio Microtex LQ

Дополнителни информации

Фирма

Минерално ѓубриво – Течна мешавина со сложени микронутриенти, бор (B), бакар (Cu), железо (Fe), манган (Mn),
молибден (Mo) и цинк (Zn)
За наводнување и подготовка на раствори
Производ со органски сертификат

BIO MICROTEX LQ е течна мешавина од микроелементи сложени со лигносулфонска киселина (LS) и во форма на сол, ефективна на сите почви и култури. Тој е коректор за повеќекратни недостатоци на Fe, Mn, Zn, Cu, B и Mo кој може да се примени директно на почвата разреден во вода за наводнување, кај хидропонските култури и при континуирано ѓубрење и со кој било систем за наводнување.

Bio Microtex LQ

Дополнителни информации

Фирма