Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Bio Solbacter

Bio Solbacter

Дополнителни информации

Фирма

ЦИНКОВА СОЛ – ТЕЧНО ЃУБРИВО
Неорганско ѓубриво – Биостимулатор базиран на цинк
Природен биозаштитник
Промотор на ауксин
Производ со сертификат за органско производство.

BIO SOLBACTER е исклучителен коректор на дефицит на цинк, формулиран за спречување и лекување на неповолни состојби поради недостатоци и нерамнотежа во неговата асимилација. Од суштинско значење е во формирањето на ауксини, истите кои придонесуваат за регулирање на развојот и издолжување на стеблото. Се користи за претворање на скроб во шеќери и неговото присуство во ткивото на листот им помага на растенијата да се спротивстават на ниските
температури.

Bio Solbacter

Дополнителни информации

Фирма