Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Borotex

Borotex

Дополнителни информации

Фирма

НЕОРГАНСКО ЃУБРИВО – КОРЕКТОР НА ДЕФИЦИТ НА БОРОН
Еколошки бор со висока асимилација.
Раствор за ѓубриво на база на Боро(B).
Течно ѓубриво.
Производ со органски сертификат.

BOROTEX е производ базиран на целосно растворлив и целосно достапен да се апсорбира од растението Бор (B). Борот содржан во BOROTEX обезбедува еден од елементите кои се сметаат за суштински, бидејќи го олеснува транспортот на шеќерите низ мембраните, ја регулира содржината на фенолите и е вклучен во метаболизмот на ауксините, го стимулира растот на ткивата на камбиум и на апикалните меристеми и пред се го фаворизира производството на полен и оплодувањето.

BOROTEX е специјално формулиран за превентивна и куративна контрола на дефицитарните состојби или нутритивните нерамнотежи карактеристични за основните почви.

Borotex

Дополнителни информации

Фирма