Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ K-20 Основни Супстанции

K-20 Основни Супстанции

Дополнителни информации

Фирма

• Биостимулатор
• Органски катализатор
• Природен стимуланс на одбранбени механизми
• Не е штетен за фауната

К-20 е производ на база на основни супстанции кои се специјално селектирани. Делува како органски катализатор и го
зајакнува растението против патогени организми. Го стимулира растот на растението , го спречува развојот на болести и значително ги намалува инфекциите. К20 не е штетен за фауната. Производ со нула резидуи. Мешавина од основни супстанции.

K-20 Основни Супстанции

Дополнителни информации

Фирма