Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Kryptonite

Kryptonite

Дополнителни информации

Фирма

Kryptonite® е биоактивно ѓубриво од растително потекло, формулацијата е базирана на ексклузивна
нано-колоидна мицеларна суспензија која е сопственост на Blue Heron (*STNC®/BHMS®). Се одликува со заштитувачки и биостимулирачки својства, содржи L-аминокиселини и други органски
соедниненија кои се биосинтетизираат од растенијата.

Kryptonite

Дополнителни информации

Фирма