Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ Máximo

Máximo

Дополнителни информации

Фирма

Máximo® е течно ѓубриво кое содржи комбинација од Бакар со аминокиселини и други органски соединенија (моносахариди, полисахариди, полихидрокси карбоксилни киселини итн.) екстрахирани од морската алга (Ascophyllum nodosum), внимателно дизајнирано за комплетно контактно и системично дејствување, олеснување на правилното искористување на хранливите материи во растенијата, стимулирање на вегетативниот раст и развој и минимизирање на случаеви на физиопатија и болести (васкуларни, внатрешни и надворешни) предизвикани од почвата, коренови и васкуларни габи, болести на дрвените делови, габи на листовите и плодовите и бактерии.

Máximo

Дополнителни информации

Фирма