Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ OSPO-Vi55

OSPO-Vi55

Дополнителни информации

Фирма

Ospo-Vi55 е неорганско ѓубриво во цврста форма од растително потекло и ектстракти добиени со исклучиво контролирана ферментација, развиен од Групацијата Agrotechnologia. Ospo-Vi55 е погоден за употреба како импут во органското земјоделство и се препорачува во програмите за Интегрална заштита со нула резидуи. Нема ограничување на периодот за безбедна употреба на производот и затоа може да се користи во периодот околу бербата.

OSPO-Vi55

Дополнителни информации

Фирма