Прескокнете до содржината
Почетна \ Производи \ RAZIEL

RAZIEL

Дополнителни информации

Фирма

Категорија

RAZIEL е ПРИРОДЕН, ОРГАНСКИ засилувач на коренот кој го фаворизира развојот на секундарните и терциерните корени (влакна од коренот). Многу е корисен при трансплантации, за регенерација на оштетениот корен систем и во моменти на голема нутритивна потреба.

ОДЛИЧЕН ЗА ПОТЕНТНИ И ХОМЕГЕНИ КОРЕНОВИ СИСТЕМИ
СПЕЦИФИЧНО ФОРМУЛИРАН ЗА ДА ПОМОГНЕ ВО РАЗВОЈОТ НА САДНИЦИ И НЕОДАМНА РАСАДЕНИ РАСТЕНИЈА
ГО ПОДОБРУВА УСВОЈУВАЊЕТО НА ВОДА И ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ
ГО ПОДОБРУВА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ, ПОСЕБНО ВО МОМЕНТИ НА АБИОТИЧКИ СТРЕСОВИ (ТЕМПЕРАТУРА, НЕДОСТАТОК ИЛИ ВИШОК НА ВОДА И БИЛО КОЕ ВРЕМЕ КОГА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ Е ПОД СТРЕСНО ВЛИЈАНИЕ)

RAZIEL

Дополнителни информации

Фирма

Категорија